Diaporthe actinidiae Sommer & Beraha

Tipo de patógeno:
Hongos
Huéspedes:
Kiwi