Alternaria solani Sorauer

Synonyms:
Macrosporium solani Ell. & G.Martin.
Tipo de patógeno:
Hongos
Huéspedes:
Berenjena, Tomate, Patata