Entyloma serotinum Schröter

Synonyms:
Anamorfo: Entyloma boraginis Ciferri; Entyloma leuco-maculans Hume
Tipo de patógeno:
Hongos
Huéspedes:
Borraja